Mreža Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBiH) 

Kratki opis:

Mreža Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine  (mreSVUBiH) je ujedinjeno tijelo Savjeta/Vijeća učenika srednjih škola Bosne i Hercegovine koje umrežava Savjete/Vijeća učenika svih srednjih škola na nivou BiH. Kroz svoje entitetske, kantonalne/županijske i mrežu distrikta ( mRESURS, mreVUK/mreVUŽ i mreSVUD) mreSVUBiH umrežava predstavnička tijela srednjoškolaca u BiH te predstavlja i zastupa interese i potrebe srednjoškolaca BiH. Mreže vijeća/savjeta učenika predstavljaju model uključivanja populacije srednjoškolaca u proces donošenja odluka na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. mreSVUBiH jačanjem kapaciteta srednjoškolske populacije stvara uslove za aktivno učešće srednjoškolaca u procesu donošenja odluka na svim nivoima te doprinosi razvoju društva jednakih mogućnosti i procesu pomirenja.

KULT

Kratki opis:

Misija Instituta za razvoj mladih KULT jesteda razvija i zagovara pravna i druga strateška rješenja, te da gradi i jača kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješnu i održivu politiku prema mladima. Naša vizija jeste otvoreno društvo u kojem se osposobljeni građani/ke uključuju u sve procese odlučivanja u javnom životu.

Schüler Helfen Leben

Kratki opis:

Omladinska fondacija Schüler Helfen Leben (Učenici pomažu život) usmjerena je na stvaranje uvjeta za uspješnu budućnost mladih u Bosni i Hercegovini, kroz razvijanje kapaciteta mladih kako bi postali društveno angažirani i aktivno uključeni u donošenje odluka u svojim zajednicama. Kroz sadržaje naših programa želimo pomoći mladima da zauzmu svoje pravo mjesto i odgovornost u društvu kao aktivni, kreativni i svjesni građani, te sudjeluju u izgradnji otvorenog društva gdje postoje jednaki standardi za sve.

YIHR BH

Kratki opis:

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini – Mladi aktivisti i aktivistice u borbi za ljudska prava i građanske slobode.

Centar za edukaciju mladih

Kratki opis:

Vizija centra za edukaciju mladih je: Centar za edukaciju mladih kao pokretač i nosilac društvenih promjena u Bosni i Hercegovini, osnažuje pojedince/ke, organizacije civilnog društva i donosioce odluka da zajedničkim djelovanjem grade društvo jednakih mogućnosti za sve.

Naša djeca Zenica – Misija

Kratki opis:

Udruženje „Naša djeca“ Zenica je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja je posvećena pravima djeteta i implementaciji programa za opštu brigu i prava djece i mladih u skladu sa Konvencijom UN o ljudskim pravima i pravima djeteta na području Ze-do kantona, kroz programe edukacije, organizovanja kvalitetnog korištenja slobodnog vremena, pomoći bolesnoj i djeci sa posebnim potrebama, pomoći socijalno ugroženoj djeci i djeci bez jednog ili oba roditelja, kao i programe javnog zagovaranja.

Fondacija tuzlanske zajednice

Kratki opis:

Fondacija tuzlanske zajednice podržava učešće građana u demokratskom razvoju zajednice kroz umrežavanje i partnerstvo, uključivanje i osnaživanje mladih, te sufinansiranje građanskih inicijativa i projekata za održiv razvoj zajednice. Promocijom filantropije i volonterizma, podstičemo lokalno darivanje i udružene donacije usmjeravamo na aktivnosti za poboljšanje uslova življenja u Tuzli.

Fondacija CURE

Kratki opis:

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacije CURE slavi snagu i moć žena te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima.

Fondacija Imam petlju Garwio

Kratki opis:

Naša misija je afirmacija građanske hrabrosti kroz široku lepezu djelatnosti sa visoko postavljenim ciljevima koji se mogu podvesti  pod sintagmu „stvaranje građanskog društva“. Građansku hrabrost određujemo kao volju i praktičnu vještinu neposlušnosti, otpora, suprotstavljanja i nenasilne borbe protiv zloupotrebe moći bilo koje javne ustanove, privatne kompanije ili pojedinaca koji namjerno zanemaruju svoju dužnost ili nezakonito koriste prednost svojih političkih, ekonomskih ili socijalnih moći – bilo u građanskom ili političkom životu, medijima, biznisu ili u akademskoj, religijskoj ili porodičnoj sferi. Misiju provodimo na teritoriji Bosne i Hercegovinu a činove građanske hrabrosti istražujemo i afirmiramo bez obzira na vrijeme u kojem su iskazani i bez obzira na mjesto gdje su se dogodili.

Fondacija Mozaik

Kratki opis:

Fondacija Mozaik je vodeća neprofitna korporacija (social enterprise) u regiji, u čijem vlasništvu su dva društvena biznisa: EkoMozaik i Agencija MaŠta. Naš inovativni koncept razvoja Bosne i Hercegovine zasnovan je na jačanju poduzetništva, a prvenstveno poduzetništva mladih. Mozaikova misija je prepoznati, omogućiti i ubrzati razvoj poduzetne omladine, kako bi oni ostvarili svoje pune potencijale i neiskorištene resurse stavili u funkciju društvenog i ekonomskog osnaživanja BiH Mozaikova misija je prepoznati, omogućiti i ubrzati razvoj poduzetne omladine, kako bi oni ostvarili svoje pune potencijale i neiskorištene resurse stavili u funkciju društvenog i ekonomskog osnaživanja BiH.

Asocijacija srednjoškolaca u BiH (AsuBiH)

Kratki opis:

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okuplja sve mlade koji idu u srednju školu na prostoru BiH. ASuBiH je punopravni član OBESSU-a (Organising Bureau of European School Student Unions) od 2009. godine. AsuBiH ima lokalne timove po cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.