CDT

Kratki opis:

CDT je nevladina organizacija koja kroz razvoj i podsticanje javnog dijaloga, edukaciju političkih aktera, zagovaranje i monitoring institucija, procesa i politika, radi na unapređenju demokratije, koju odlikuju poštena i odgovorna vlast, dinamično civilno društvo, te aktivni i informisani građani.

CGO

Kratki opis:

Misija CGO-a je da doprinese razvoju građanskog društva i učešću građana i građanki u oblikovanju politika i donošenju odluka kroz obrazovanje različitih aktera u oblasti demokratije, ljudskih prava i evropskih integracija.

CRNVO

Kratki opis:

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je neprofitna, nevladina organizacija koja je osnovana i registrovana u septembru 1999. sa ciljem da unaprijedi položaj nevladinih organizacija u Crnoj Gori i otvori put ka većoj demokratizaciji države. Misija CRNVO je da pruži podršku razvoju nevladinih organizacija u Crnoj Gori i doprinese stvaranju adekvatnog okvira za učešće građana i nevladinih organizacija u pitanjima javne politike i razvoju civilnog društva.

MANS

Kratki opis:

MANS je nevladina organizacija koja se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala koji utiču na Crnu Goru

CEMI

Kratki opis:

Centar za monitoring i istraživanje CEMI je nevladina organizacija osnovana maja 2000. godine, sa glavnim ciljem da obezbijedi infrastrukturnu i ekspertsku podršku za kontinuirano nadgledanje cjelokupnog procesa tranzicije u Crnoj Gori.

Institut alternativa (IA) 

Kratki opis:

Institut alternativa (IA) je nevladino udruženje osnovano septembra 2007. godine od strane grupe građana s iskustvom u civilnom društvu, javnoj administraciji i biznis sektoru.Misija IA je snaženje demokratskih procesa i dobrog upravljanja u Crnoj Gori kroz istraživanje i analizu opcija javne politike, kao i monitoring rada javne uprave.