Zelena akcija

Kratki opis:

Zelena akcija je nevladina udruga za zaštitu okoliša. Cilj djelovanja Zelene akcije je zaštita okoliša i prirode, te promicanje održivog razvoja.

Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama

Kratki opis:

Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama, osnovana je 1994. godine u Zagrebu. Članovi Udruge su stručnjaci s područja defektologije, psihologije, medicine i pedagogije, roditelji i građani koji žele pomoći djeci i mladima s posebnim potrebama.

Savez društava Naša djeca Hrvatske

Kratki opis:

Savez društava Naša djeca Hrvatske je humanitarna i edukativna udruga odraslih za aktivnosti s djecom i za djecu u slobodnom vremenu. Udruga je i pokretač i voditelj akcije Gradovi i općine prijatelji djece.

Zagrebačko dijabetičko društvo

Kratki opis:

Zagrebačko dijabetičko društvo je najveće Društvo oboljelih od šećerne bolesti u RH. Pomažemo lakšem životu s šećernom bolešću, donosimo savjete i smjernice kako što lakše živjeti s ovom bolešću.

Hrvatska udruga za disleksiju

Kratki opis:

Hrvatska udruga za disleksiju je nevladina udruga koja se bavi pomaganjem djeci i odraslima s disleksijom.

Potrošački centar

Kratki opis:

Potrošački centar je udruga za zaštitu potrošača koja promiče prava potrošača i pruža pomoć potrošačima kroz edukaciju putem medija, radionica te raznih skupova.Ciljevi udruge su ostvarivanje prava na sigurnost roba i usluga.

B.a.B.e.

Kratki opis:

Udruga koja vjeruje da su spolna/rodna ravnopravnost i demokracija temeljne komponente svake demokracije i pravednog društva.

Udruga slijepih Zagreb

Kratki opis:

Udruga slijepih Zagreb je humanitarna, neprofitna ali i temeljna udruga koja okuplja i brine o slijepim osobama s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Buđenje – Udruga za promicanje ADHDa

Kratki opis:

Udruga Buđenje pruža drugačiji pristup na deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj. Bavi se kreativnošću i nadarnošću takve djece.

Hrvatski savez gluho-slijepih osoba Dodir

Kratki opis:

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir je nacionalna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana s ciljem promicanja interesa gluhoslijepih osoba ostvarivanjem njihovih temeljnih ljudskih prava na edukaciju, rehabilitaciju, komunikaciju i senzibilizaciju.

Volonterski centar Zagreb

Kratki opis:

Promicanjem volonterstva i njegovih vrijednosti, edukacijom te omogućavanjem volonterskog rada svim ljudima doprinosi rješavanju problema, zadovoljavalju potreba i razvoju pojedinaca, grupa, zajednica i drušva.

Cetar za edukaciju i savjetovanje žena – CESI

Kratki opis:

Centar za edukaciju i savjetovanje žena – CESI je ženska, nevladina, neprofitna udruga osnovana kao odgovor na probleme kršenja ljudskih prava, posebice ženskih i manjinskih, probleme militarizma, nacionalizma i pada ekonomskog standarda u poslijeratnom periodu.

Inicijativa mladih za ljudska prava

Kratki opis:

Neprofitna i nevladina organizacija koja smatra da je poštovanje ljudskog života jedini temelj i osnovna vrijednost svakog otvorenog i uspješnog društva. Suočavanje s prošlošću, bavljenje s ostavštinom prošlosti u sadašnjosti, i učenje iz iskustava prošlosti za bolju budućnost. Pružanje podrške žrtvama kršenja ljudskih prava i doprinos uspostavljanju institucionalnog okvira za sprečavanje masovnih kršenja ljudskih prava u budućnosti.

Documenta

Kratki opis:

Neprofitna i nevladina organizacija koja se bavi istraživanjem sistemskih kršenja ljudskih prava tokom devedesetih te istraživanjem ljudskih gubitaka tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije.